HUSK TILSTANDSRAPPORT OG SPAR MANGE PENGE

HUSK TILSTANDSRAPPORT OG SPAR MANGE PENGE

9. jul 2019
Tilstandsrapporten er et af de vigtigste dokumenter i en bolighandel. Den er en del af huseftersynsordningen. Huseftersynsordningen er indført i forlængelse af loven om forbrugersikkerhed ved køb og salg af fast ejendom. Den har til formål at sikre køber og sælger af en bolig mod uforudsete økonomiske overraskelser, da den giver dig mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring.

Det er ikke lovpligtigt, at der skal udarbejdes en tilstandsrapport i forbindelse med en hushandel. Men ønsker sælger at bruge huseftersynsordningen, og derved frigøre sig for sit 10-årige mangel ansvar for skjulte fejl og mangler, skal sælger bestille et tilbud på en ejerskifteforsikring. 

Ejerskifteforsikringen dækker eventuelle skader i boligen, som ikke står i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten, og som køber ikke kendte til på overtagelsestidspunktet. Som grundlag for et tilbud på en ejerskifteforsikring skal forsikringsselskabet have en tilstandsrapport samt en el-installationsrapport og det er sælger, der skal bestille og betale begge rapporter. 

En tilstandsrapport er en byggeteknisk gennemgang af en bolig og en skriftlig vurdering af en boligens tilstand, som er udført af en professionel og uvildig fagmand. Bygningssagkyndige, som udfærdiger rapporten, undersøger kun de steder, han kan komme til, og han kommer hverken til at fjerne reoler, tæpper og paneler.
I tilstandsrapporten skal den bygningssagkyndige både notere egentlige skader og tegn på skader, dvs. ting som den bygningssagkyndige kan se. Det er brud, revner, råd og lignende, der kommer i rapporten. Skader og tegn på skader får tildelt en karakter, der beskriver hvor alvorlige skaderne er.

Derudover er der et afsnit, der omhandler tagets forventede levetid, samt et afsnit med spørgsmål og svar fra sælgeren vedr. boligen. Til allersidste i rapporten er der et afsnit, som hedder ”hustypebeskrivelser”. Hustypebeskrivelsen, beskriver de OBS punkter og lister de ting op, som sælger bør være særlig opmærksom på, i forhold til vedligeholdelse af den aktuelle hustype.

Tilstandsrapporten er grundlag for ejerskifteforsikringen, der kan spare både køber og sælger for mange penge
Ejerskifteforsikringen beskytter sælger mod fremtidige erstatningskrav, der kan købe i over en million kroner ved mangler i eks. fundament eller bygningsstruktur. Samtidig beskytter den også køber mod en sælger der simpelthen ikke har midlerne til at betale for udbedringer.

En tilstandsrapport kan udarbejdes for alle typer ejerboliger – dvs. enfamiliehuse, sommerhuse, ejerlejligheder, ideelle anparter og landbrugsejendomme uden landbrugspligt. Det vil også være anbefalingen fra ejendomsmægler allerede inden boligen kommer på markedet.
Tilstandsrapporter laves også til tider i forbindelse med pantebrevslån, hvor långiver vil sikre sig at der er tilstrækkelig sikkerhed og dækning for lånet i den pantesatte bolig.


Ejerlejligheder og tilstandsrapporter
En tilstandsrapport på en ejerlejlighed er sjælden. Det skyldes, at man skulle lave en tilstandsrapport for hele ejendommen. Og det ville blive alt for dyrt.
Derfor vælger de fleste sælgere af en ejerlejlighed at undlade at lave tilstandsrapport. Dermed kan der heller ikke gives tilbud på en ejerskifteforsikring, da forsikringsselskaberne ikke vil tegne en sådan forsikring uden en tilstandsrapport.

Det er en god idé at man får en gennemgang af lejligheden med egen byggesagkyndig før man underskriver købsaftalen.

Følg og få notifikationer ved næste blogindlæg


x