Hvornår skal der professionel hjælp til VVS-arbejde?

Hvornår skal der professionel hjælp til VVS-arbejde?

27. dec 2018

Som RC entusiast har du højst sandsynligt travlt med at deltage i forskellige RC events, og det kan derfor være svært at få tid til andre hobbyer også. En aktivitet, som det alligevel kan være værd at gå op i, er vedligeholdelse og opdatering af dine VVS-installationer. For de fleste husstande vil der på et eller andet tidspunkt opstå arbejde i forbindelse med vand-, varme- og sanitetssystemerne, og det er derfor en god ide at have erfaring med VVS-arbejde. For eksempel kan du have brug for at installere et nyt blandingsbatteri til dit bad. Men ved du egentlig, hvilke VVS-installationer du selv må arbejde med?


Kloak- og afløbsarbejde

Vand, der ledes til afløbet, kaldes brugt vand, og VVS-arbejde med brugt vand skal udføres af en professionel virksomhed. For at undgå miljøforurening, må man kun bruge autoriserede virksomheder til arbejde med brugt vand. Desuden er det vigtigt at have tætte afløb og kloakker, så angreb fra rotter ikke risikeres.  Som forbruger må du dog gerne arbejde på simple afløbs-installationer, hvis det ikke har sundheds- eller miljømæssige risici. For eksempel må du gerne installere et nedsivningsanlæg, såsom en tagrende, for at føre regnvandet væk fra dit tag.


Arbejde med gas-installationer

Det kan være særdeles farligt at arbejde med gas-installationer, da der er risiko for eksplosioner. Forkerte installationer kan også medføre udsivning af kulilte. Det er derfor ekstremt vigtigt, at disse installationer bliver korrekt udført, og du må derfor ikke selv som forbruger foretage ændringer på gas-installationer. I stedet skal du have fat i en autoriseret VVS-installatør. Dette gælder alle former for gas-installationer – både bygas, naturgas, flaskegas samt andre brændbare gasser. Som forbruger er det dog tilladt at skifte en godkendt gasflaske.


Arbejde med vand-installationer

I Danmark har vi en rigtig høj kvalitet af drikkevand. Overalt i Danmark kan man indvinde grundvand, der kan anvendes til rent drikkevand. For at sikre denne høje kvalitet af drikkevand er lovgivningen på området meget stram. Dette skal sikre, at vi som danske forbrugere har adgang til rent drikkevand.

Ifølge loven må du som forbruger ikke selv ændre på allerede eksisterende installationer i forbindelse med vand – i stedet skal der en professionel VVS-installatør til. Desuden skal du også kontakte en VVS-installatør, hvis du skal udskifte apparater som for eksempel vandhaner, hvis det nye apparat ikke er af samme type som den, du på nuværende tidspunkt har installeret.


Arbejde med vand, som du selv må udføre

Der er dog nogle opgaver i forbindelse med dine vand-installationer, som du gerne selv må udføre i din bolig.

Du må nemlig gerne selv:

  • Tilslutte et toilet

  • Tilslutte en vaskemaskine/opvaskemaskine til vandet

  • Tilslutte en bruser med en slange

  • Tilslutte et brusearmatur

  • Udskifte pakninger i armaturer

  • Tilslutte et blandingsbatteri

Her skal du huske, at du kun må udføre disse opgaver, hvis der ikke ændres på selve installationen, og hvis der samtidig er en afspærringsventil på vandrøret. Dertil skal de materialer, du bruger, være af høj kvalitet. For eksempel skal de være VA-godkendte eller CE-mærkede.


Følg og få notifikationer ved næste blogindlæg


x